Preloader Close

Rutin Testler

Laboratuvar

Rutin Testler

 • Sargı Direncinin Ölçülmesi TS EN 60076-1 Madde 11.2

Transformatör sargı ve terminal bağlantılarının kontrol edilmesi ve hem daha sonraki ölçmelerde referans olarak ve hem de yük kayıplarının referans (örneğin 75°C) sıcaklığındaki değerlerinin hesaplanmasında kullanılması amacıyla ölçüm yapılır.
 • Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü TS EN 60076-1 Madde 11.3

Bir transformatörün iki sargısı arasında gerilimlerinin oranına çevirme oranı adı verilir. Ölçmenin amacı; etikette istenen gerilim oranlarının doğrulanmasıdır. • Kısa-Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi TS EN 60076-1 Madde 11.4

Kısa-devre kayıpları ve kısa-devre gerilimi transformatörün işletmedeki performansı ile ilgilidir. Müşteriye garanti edilen ve raporlanan değer olup işletme ekonomisi yönünden önemlidir. Kısa-devre gerilimi ise özellikle transformatörlerin paralel çalışmaları sırasında önemli bir kriterdir. Kısa–devre kayıpları aynı zamanda ısınma testinde de kullanılan bir veridir.

 • Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi TS EN 60076-1 Madde 11.5

Boşta kayıplar transformatörün işletmedeki performansı ile yakından ilgilidir. Transformatör işletmede kaldığı sürece de bu kayıplar oluşur. Bu nedenle boşta çalışma kayıpları işletme ekonomisi yönünden çok önemlidir. Boşta çalışma kayıpları aynı zamanda ısınma testinde de kullanılan bir veridir.

 • Uygulanan Gerilim Deneyi TS EN 60076-3 Madde 10

Bu testin amacı; sargıların, topraklanmış olan çekirdek, diğer sargılar ve mekanik parçalar ile kazan’a karşı yalıtım dayanımının ön görülen test gerilimi ile kontrolüdür.

 • Endüklenen Gerilim Dayanım Deneyi TS EN 60076-3 Madde 11.2

Bu testteki amaç, gerek fazlar arasında ve gerekse sarımlararası ile bobinler arasındaki yalıtımın dayanım ayrıca kademeli yalıtılmış sargıların giriş terminalleri ile toprak arasındaki dayanımın kontrolüdür. • Her Bir Sargı ile Toprak Arasındaki ve Sargılar Arasındaki D.A. Yalıtım Direncinin Ölçülmesi TS EN 60076-1 madde 11.1.4.h

Transformatörün, gerek sargılarının toprağa ve gerekse sargılar arasındaki yalıtımın durumunun belirlenmesi ve işletme sırasında yapılacak ölçümler için referans oluşturması amacı ile yalıtkanlık direnci ölçümleri yapılır.

 • Çekirdek ve gövde yalıtımının kontrolü TS EN 60076-1

Nüvenin toprağa karşı direncinin ölçülmesi ve yalıtım durumunun belirlenmesi amaçlanır.

 


 • Basınç Altında Sızıntı Deneyi TS EN 60076-1 IEC 60076-1 Madde 11.8

Sızdırmazlık testinde, transformatör yağının, kazanın çeperlerinde ne miktarda sızdığı tespit edilir. Ölçüm sonucuna göre, ürünün kabul edilebilir veya edilemez olduğu kararı verilir.

 

 • Kaplama(boya) kalınlıklarının ölçülmesi TS EN ISO 2178

Boya kalınlıkları ölçümü transformatör kazanın yüzeyinde bulunan boya miktarını belirlediğimiz ve teknik değerlere uygun olup olmadığını belirlediğimiz deneydir.


 • Kısmi Boşalmanın Ölçülmesi TS EN 60076-3 Madde:11.3.4

Transformatör yalıtımını oluşturan yapı içerisinde yapılan testler sırasında meydana gelecek olan kısmi boşalmaların ölçülmesi amaçlanmaktadır.
U_4_kısmi_deşarj

 

Yukarı Çık